Mai mata 4 ikon Allah!

Wani matashi kenan mai mata 4, gasu kuma da hadin kansu kuma gwanin ban sha’awah.

Daga Ahmad Aminu Kado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *